Zoë Van Hese

“Wie met mensen omgaat als met pionnen, ziet spoedig dat zijn schaakbord leeg is.”

Citaat van Confucius

Iedereen is op zoek naar een goede advocaat met de nodige juridische kennis en ervaring.

Evident, mag dit immers niet van elke advocaat worden verwacht?

Waarom dan specifiek kiezen voor Zoë Van Hese?

Ik heb eerder gewerkt op kleinere en grotere advocatenkantoren in diverse rechtsdomeinen.

Heel bewust heb ik er nadien voor gekozen om dit kantoor op te richten en uit te bouwen volgens mijn visie, waarbij ik me niet beperk tot één bepaald rechtsdomein.

SAMENGEVAT, U BENT BIJ MIJ AAN HET JUISTE ADRES, INDIEN:

 • u een team met mij wilt vormen.
  Ik mag dan wel het juridische werk verrichten.  Ik werk niet voor u, ik werk samen met u aan uw zaak. Indien u dit wenst, dan wordt u van elke stap in uw zaak op de hoogte gehouden.  U krijgt de kans om op elke zitting voor de rechtbank aanwezig te zijn.  U krijgt met andere woorden inspraak.

 • u op zoek bent naar een persoonlijke aanpak.
  Elke afspraak zal met mij worden belegd, elk telefonisch contact zal met mij gebeuren, ik zal uw zaak voorbereiden en deze ook pleiten. U heeft slechts één contactpersoon en dat ben ik. Dit heeft als voordeel dat ik altijd op de hoogte zal zijn van heel uw verhaal en uw dossier en dit van het begin tot het einde zal behartigen. Ik garandeer u een persoonlijke benadering.

 • u niet alleen een grondige juridische analyse wilt, maar tevens een pragmatische aanpak.
  U wilt weten wat u in realiteit kan ondernemen met het juridisch advies dat u ontvangt. U wilt vooraf geïnformeerd worden, indien iets juridisch wel mogelijk blijkt te zijn, maar indien reeds vooraf kan worden ingeschat dat het sop de kool niet waard is.

 • u een advocaat zoekt die bereid is om ook naar het verhaal achter de juridische problematiek te luisteren.

 • u een advocaat zoekt die bereikbaar is.
  U zult geen openingstijden of -dagen vinden op mijn website.  Advocaat is men immers niet van 9 tot 17 uur.
  Altijd kan er een tijdstip worden gevonden voor een consultatie/afspraak die in onze beide agenda’s past.  Zo moet u geen afspraken missen of geen vakantie nemen om bij uw advocaat op consultatie te kunnen komen.

 • u duidelijke afspraken wilt omtrent de kosten.
  U zult geen uurtarief op deze website vinden. Wat zegt een uurtarief overigens, indien u niet weet hoeveel uren ik aan uw zaak dien te spenderen. In elke zaak wordt onderling overlegd of er een uurtarief of een forfaitair bedrag wordt aangerekend. Per zaak kan het uurtarief ook verschillen.  De ene zaak is nu eenmaal de andere niet. Wel garandeer ik u dat we vanaf het eerste persoonlijk contact op kantoor hier duidelijke afspraken over maken.

 • u een advocaat wilt die de strijd aangaat indien het nodig is, die u evenwel ook op tijd waarschuwt voor overbodige kosten en die evengoed rond tafel wilt gaan zitten om een goede regeling te bekomen met de tegenpartij.

Ik kijk graag samen met u na of uw verzekering niet tussenkomt in de betaling van mijn staat van kosten en ereloon.

Kunt u zich vinden in mijn visie en werkwijze, neem dan contact met mij op.

Contactpagina

THUIS IN VOLGENDE RECHTSDOMEINEN