Personen- en familierecht

Wat moet u zich voorstellen bij personen- en familierecht en waarvoor kunt u bijgevolg een beroep op mij doen?

  • Juridische informatie over het huwelijk, wettelijk of feitelijk samenwonen

  • Echtscheiding na huwelijk

  • Scheiding na wettelijke of feitelijke samenwoning

  • Discussies over onderhoudsgeld of alimentatie

  • Discussies over de afstamming van kinderen

  • Naamsverandering

  • Partnergeweld

Het kan hierbij uw bedoeling zijn om een gerechtelijke procedure op te starten. Mogelijks wordt u zelf al met een door uw partner opgestarte procedure geconfronteerd of wilt uw partner de zaken met u bespreken of misschien wilt u enkel vertrouwelijk wat advies inwinnen.

Voor dit alles kunt u mij contacteren om u te adviseren en om u bij te staan en te vertegenwoordigen.

THUIS IN VOLGENDE RECHTSDOMEINEN