Eigendomsrecht

Eigendom zorgt op juridisch vlak vaak voor heel wat vragen en bijgevolg discussies.

Ik zoek graag met u naar oplossingen aangaande eigendom, mede-eigendom of zeer specifiek het appartementsrecht.

Burenhinder ressorteert hier ook onder.

U kunt bij mij voorts terecht met alle vragen aangaande erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.

Vraag vrijblijvend meer informatie

THUIS IN VOLGENDE RECHTSDOMEINEN