Contracten

U wilt een contract opmaken?

Er ligt reeds een contract op tafel en u heeft voorafgaand het sluiten ervan een vraag?

Het contract is reeds gesloten en er doet zich nadien een probleem voor?

U kunt in al deze gevallen een beroep op mij doen.

Contracten kunnen over bijna alles gaan.
Ik som hierbij enkele veel voorkomende contracten op, maar aarzel niet mij te contacteren indien uw contract een heel andere materie zou betreffen.

  • Koop en verkoop

  • Het verlenen van diensten

  • Woninghuur

  • Handelshuur

  • Aanneming

  • Bouwrecht (als aannemer hetzij als bouwheer hetzij als architect)

  • Intellectuele eigendom of auteursrecht

Dit rechtsdomein hangt nauw samen met het aansprakelijkheidsrecht.

Voorafgaand of na het sluiten van een contract kan er aansprakelijkheid uit voortvloeien. Misschien weigert uw contractpartij het gesloten contract na te leven of misschien breekt iemand plots vergevorderde onderhandelingen af.

THUIS IN VOLGENDE RECHTSDOMEINEN