Aansprakelijkheidsrecht

U heeft een contract met iemand gesloten en het gaat ergens fout. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Wie dient er aansprakelijk te worden gesteld en moet de schade vergoeden?

Misschien wordt u wel onterecht aangesproken ter vergoeding van de ontstane schade in een contractuele context?

Buiten de sfeer van overeenkomsten en contracten treedt er ook wel eens schade op, waar iemand aansprakelijk voor kan worden gesteld en bijgevolg deze schade dient te vergoeden.  Ook indien die persoon enkel nalatig of onvoorzichtig is geweest en niet de bedoeling had om schade te veroorzaken.

Zo kunnen ouders bijvoorbeeld aansprakelijk worden bevonden voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen.  Of denk maar aan schade veroorzaakt door een dier hetwelk ontsnapt is…

Graag beantwoord ik al uw vragen over aansprakelijkheid, of u nu aangesproken wordt om schade te vergoeden hetzij u zelf schadevergoeding wilt bekomen.

THUIS IN VOLGENDE RECHTSDOMEINEN